פריסל

VOTE

 
Google Page Rank:  פריסל Google Page Rank
 פריסל
 פריסל

Play solitaire game online

Member Since: 2013-04-09 21:55:03
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Your Banner Here - Get a Premium Listing!

פריסל Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
June 26 0 0 0 0 0 0
June 25 0 0 0 0 0 0
June 24 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 0 0 0 0
June 22 0 0 0 0 0 0
June 21 0 0 0 0 0 0
June 20 0 0 0 0 0 0
June 19 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 2 10 2 2
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 0 0 0 0
Week 24 0 0 0 0 1 1
Week 23 0 0 2 2 0 0
Week 22 0 0 1 1 1 1
Week 21 0 0 0 0 0 0
Week 20 0 0 0 0 0 0
Week 19 0 0 0 0 1 1
Week 18 0 0 0 0 0 0
Week 17 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 8 33 4 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 1.9 2.0 1.1 1.1
This Month 0 0 3 3 2 2
Last Month 0 0 0 0 1 1
April 17 0 0 0 0 0 0
March 17 0 0 3 3 1 1
February 17 0 0 2 2 2 2
January 17 0 0 0 0 1 1
December 16 0 0 0 0 0 0
November 16 0 0 2 2 2 2
October 16 0 0 3 3 1 1
September 16 0 0 6 7 1 1
Highest 0 0 31 65 7 7
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 196 275 83 83