משחקי כיתת בישול

Cooking Games is a site that provides a variety of categories Cooking Games

Member Since: 2013-04-09 21:55:02

 משחקי כיתת בישול
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

משחקי כיתת בישול Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 1 1 0 0
March 30 0 0 1 1 0 0
March 29 0 0 0 0 0 0
March 28 0 0 0 0 0 0
March 27 0 0 1 1 0 0
March 26 0 0 0 0 1 1
March 25 0 0 0 0 0 0
March 24 0 0 0 0 0 0
March 23 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 3 10 2 3
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 2.4 2.4 0.1 0.1
This Week 0 0 3 3 0 0
Last Week 0 0 0 0 1 1
Week 11 0 0 5 5 0 0
Week 10 0 0 1 1 0 0
Week 09 0 0 4 4 0 0
Week 08 0 0 0 0 0 0
Week 07 0 0 3 3 0 0
Week 06 0 0 1 1 0 0
Week 05 0 0 4 4 0 0
Week 04 0 0 3 3 0 0
Highest 0 0 9 33 4 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 9.2 9.4 0.3 0.3
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 0 0 11 11 1 1
February 23 0 0 9 9 0 0
January 23 0 0 13 13 0 0
December 22 0 0 10 10 1 1
November 22 0 0 10 10 0 0
October 22 0 0 8 8 0 0
September 22 0 0 10 12 1 1
August 22 0 0 14 14 0 0
July 22 0 0 7 7 0 0
Highest 0 0 32 66 8 8
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 536 625 176 179