משחקי כיתת בישול

Cooking Games is a site that provides a variety of categories Cooking Games

Member Since: 2013-04-09 21:55:02

 משחקי כיתת בישול
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

משחקי כיתת בישול Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
November 29 0 0 0 0 0 0
November 28 0 0 1 1 0 0
November 27 0 0 1 1 0 0
November 26 0 0 0 0 0 0
November 25 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 0 0 0 0
November 23 0 0 0 0 0 0
November 22 0 0 1 1 0 0
Highest 0 0 3 10 2 3
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0
This Week 0 0 1 1 0 0
Last Week 0 0 3 3 0 0
Week 46 0 0 0 0 0 0
Week 45 0 0 4 4 0 0
Week 44 0 0 2 2 0 0
Week 43 0 0 4 4 0 0
Week 42 0 0 1 1 0 0
Week 41 0 0 0 0 0 0
Week 40 0 0 3 3 0 0
Week 39 0 0 1 1 0 0
Highest 0 0 9 33 4 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 8.9 9.2 0.2 0.2
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 0 0 10 10 0 0
October 22 0 0 8 8 0 0
September 22 0 0 10 12 1 1
August 22 0 0 14 14 0 0
July 22 0 0 7 7 0 0
June 22 0 0 7 7 0 0
May 22 0 0 11 11 1 1
April 22 0 0 9 10 0 0
March 22 0 0 13 13 0 0
Highest 0 0 32 66 8 8
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 493 582 174 177