משחקי כיתת בישול

Cooking Games is a site that provides a variety of categories Cooking Games

Member Since: 2013-04-09 21:55:02

 משחקי כיתת בישול
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

משחקי כיתת בישול Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
April 08 0 0 0 0 0 0
April 07 0 0 0 0 0 0
April 06 0 0 2 2 0 0
April 05 0 0 0 0 0 0
April 04 0 0 0 0 0 0
April 03 0 0 0 0 0 0
April 02 0 0 0 0 0 0
April 01 0 0 1 1 0 0
Highest 0 0 2 10 2 3
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0
This Week 0 0 2 2 0 0
Last Week 0 0 2 2 0 0
Week 12 0 0 1 1 0 0
Week 11 0 0 3 3 0 0
Week 10 0 0 0 0 0 0
Week 09 0 0 1 1 0 0
Week 08 0 0 2 2 0 0
Week 07 0 0 2 2 0 0
Week 06 0 0 1 1 0 0
Week 05 0 0 3 3 0 0
Highest 0 0 9 33 4 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 5.3 5.4 0.4 0.6
This Month 0 0 3 3 0 0
Last Month 0 0 6 6 0 0
February 21 0 0 8 8 0 0
January 21 0 0 5 5 1 1
December 20 0 0 5 5 0 0
November 20 0 0 5 5 0 0
October 20 0 0 8 9 1 3
September 20 0 0 2 2 1 1
August 20 0 0 6 6 0 0
July 20 0 0 5 5 1 1
Highest 0 0 32 66 8 8
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 290 373 167 170