משחקי כיתת בישול

Cooking Games is a site that provides a variety of categories Cooking Games

Member Since: 2013-04-09 21:55:02

 משחקי כיתת בישול
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

משחקי כיתת בישול Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
April 20 0 0 0 0 0 0
April 19 0 0 1 1 0 0
April 18 0 0 2 4 0 0
April 17 0 0 0 0 0 0
April 16 0 0 0 0 0 0
April 15 0 0 0 0 0 0
April 14 0 0 0 0 0 0
April 13 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 3 10 2 3
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 2.0 2.3 0.1 0.1
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 3 5 0 0
Week 15 0 0 0 0 0 0
Week 14 0 0 2 3 0 0
Week 13 0 0 4 4 1 1
Week 12 0 0 2 2 0 0
Week 11 0 0 2 2 0 0
Week 10 0 0 4 4 0 0
Week 09 0 0 1 1 0 0
Week 08 0 0 2 2 0 0
Highest 0 0 13 33 4 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 10.9 11.5 0.4 0.4
This Month 0 0 5 8 0 0
Last Month 0 0 12 12 1 1
February 24 0 0 9 9 0 0
January 24 0 0 11 11 0 0
December 23 0 0 8 9 1 1
November 23 0 0 21 21 0 0
October 23 0 0 18 20 1 1
September 23 0 0 12 12 0 0
August 23 0 0 5 5 0 0
July 23 0 0 8 8 1 1
Highest 0 0 32 66 8 8
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 670 767 180 183