פריסל

Play solitaire game online

Member Since: 2013-04-09 21:55:03

 פריסל
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

פריסל Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
April 08 0 0 0 0 0 0
April 07 0 0 0 0 0 0
April 06 0 0 2 2 0 0
April 05 0 0 0 0 0 0
April 04 0 0 0 0 0 0
April 03 0 0 0 0 0 0
April 02 0 0 0 0 0 0
April 01 0 0 1 1 0 0
Highest 0 0 2 10 3 27
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 2.0 2.0 1.2 1.3
This Week 0 0 2 2 0 0
Last Week 0 0 2 2 0 0
Week 12 0 0 3 3 1 1
Week 11 0 0 3 3 2 2
Week 10 0 0 1 1 1 1
Week 09 0 0 1 1 2 3
Week 08 0 0 2 2 1 1
Week 07 0 0 2 2 0 0
Week 06 0 0 1 1 3 3
Week 05 0 0 3 3 2 2
Highest 0 0 8 33 7 27
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 4.9 4.9 6.9 10.2
This Month 0 0 3 3 0 0
Last Month 0 0 9 9 6 7
February 21 0 0 8 8 6 6
January 21 0 0 5 5 6 30
December 20 0 0 4 4 5 5
November 20 0 0 4 4 15 16
October 20 0 0 4 4 18 25
September 20 0 0 2 2 4 4
August 20 0 0 6 6 3 3
July 20 0 0 4 4 6 6
Highest 0 0 31 65 18 30
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 281 360 263 302