פריסל

Play solitaire game online

Member Since: 2013-04-09 21:55:03

 פריסל
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

פריסל Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
November 29 0 0 0 0 0 0
November 28 0 0 1 1 1 1
November 27 0 0 1 1 0 0
November 26 0 0 0 0 0 0
November 25 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 0 0 0 0
November 23 0 0 0 0 0 0
November 22 0 0 1 1 0 0
Highest 0 0 3 10 6 27
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 2.2 2.2 1.0 1.1
This Week 0 0 1 1 1 1
Last Week 0 0 3 3 1 1
Week 46 0 0 0 0 0 0
Week 45 0 0 4 4 2 2
Week 44 0 0 3 3 0 0
Week 43 0 0 3 3 0 0
Week 42 0 0 1 1 0 0
Week 41 0 0 2 2 2 2
Week 40 0 0 4 4 1 2
Week 39 0 0 1 1 3 3
Highest 0 0 8 33 10 27
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 10.2 10.5 5.4 5.6
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 0 0 11 11 4 4
October 22 0 0 10 10 5 6
September 22 0 0 12 14 10 10
August 22 0 0 10 10 14 14
July 22 0 0 11 11 13 13
June 22 0 0 10 10 7 8
May 22 0 0 13 13 1 1
April 22 0 0 10 11 0 0
March 22 0 0 15 15 0 0
Highest 0 0 31 65 25 32
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 494 579 418 495