פריסל

VOTE

 
Google Page Rank:  פריסל Google Page Rank
 פריסל
 פריסל

Play solitaire game online

Member Since: 2013-04-09 21:55:03
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Your Banner Here - Get a Premium Listing!

פריסל Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Today 0 0 0 0 1 1
Yesterday 0 0 1 1 0 0
April 21 0 0 0 0 0 0
April 20 0 0 0 0 0 0
April 19 0 0 0 0 0 0
April 18 0 0 0 0 0 0
April 17 0 0 0 0 0 0
April 16 0 0 0 0 0 0
April 15 0 0 0 0 0 0
April 14 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 2 10 2 2
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.7
This Week 0 0 1 1 1 1
Last Week 0 0 0 0 0 0
Week 15 0 0 1 1 0 0
Week 14 0 0 0 0 2 2
Week 13 0 0 0 0 0 0
Week 12 0 0 0 0 1 1
Week 11 0 0 1 1 0 0
Week 10 0 0 0 0 1 1
Week 09 0 0 0 0 1 1
Week 08 0 0 0 0 1 1
Highest 0 0 8 33 4 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 2.3 2.3
This Month 0 0 2 2 3 3
Last Month 0 0 1 1 3 3
February 19 0 0 0 0 2 2
January 19 0 0 0 0 8 8
December 18 0 0 0 0 2 2
November 18 0 0 0 0 2 2
October 18 0 0 0 0 0 0
September 18 0 0 0 0 1 1
August 18 0 0 0 0 2 2
July 18 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 31 65 8 8
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 209 288 120 120