פריסל

Play solitaire game online

Member Since: 2013-04-09 21:55:03

 פריסל
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

פריסל Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 2 2 0 0
September 24 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 0 0 0 0
September 22 0 0 0 0 0 0
September 21 0 0 0 0 0 0
September 20 0 0 1 1 0 0
September 19 0 0 1 1 2 2
September 18 0 0 0 0 0 0
September 17 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 3 10 6 27
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 2.1 2.1 6.1 6.3
This Week 0 0 2 2 0 0
Last Week 0 0 2 2 2 2
Week 37 0 0 2 2 0 0
Week 36 0 0 2 2 1 1
Week 35 0 0 4 4 5 5
Week 34 0 0 3 3 11 12
Week 33 0 0 1 1 12 12
Week 32 0 0 1 1 10 10
Week 31 0 0 3 3 7 8
Week 30 0 0 1 1 13 13
Highest 0 0 8 33 13 27
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 10.5 10.7 20.0 21.3
This Month 0 0 11 11 3 3
Last Month 0 0 7 7 44 46
July 23 0 0 10 10 31 32
June 23 0 0 5 5 8 9
May 23 0 0 7 7 27 30
April 23 0 0 10 12 41 45
March 23 0 0 12 12 16 18
February 23 0 0 9 9 10 10
January 23 0 0 15 15 10 10
December 22 0 0 19 19 10 10
Highest 0 0 31 65 44 46
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 599 686 618 708